Вот, например

Опубликовано: 20.01.2019

видео вот, например | видеo вoт, нaпример

А где вы отдыхаете этим летом ?😁Я вот например на даче😇😇Ульян

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте

На Одноклассники

О том, что заниматься по жизни нужно тем, что нравится, а не тем, чем придётся, знает даже моя кошка Зина (которая, кстати, ежедневно придерживается сего постулата, а именно: ест, спит и снова ест), подробнее тут вот, например. Но, в отличие от котов, у людей, слава богу, намного шире спектр реализации себя. Поэтому у многих и возникает вопрос: в каком деле себя проявить? К чему у меня лежит душа, стоят руки и извиваются табунами мурашки по коже? Как найти дело своей мечты? И именно своей, а то ведь, бывает, и не разберёшь, то ли ты сама этого хочешь, то ли это общество и современные тренды навязывают тебе очередной интерес.

Список можно было бы продолжать и продолжать. А ведь голос социума гласит: распыляться нехорошо! Ну и как тут быть?

Потормошив Google по запросу «хочу найти свою мечту», я получила море информации, тестов и техник. В этой статье собрала пять лучших методов, которые в своё время помогли мне и, надеюсь, помогут вам разобраться в теме своего предназначения. Все они взаимодополняют друг друга, поэтому будет намного эффективнее, если вы пройдётесь и уделите время каждому из них. Итак, поехали.

Здесь всё до крайности просто: берём блокнот и составляем список своих желаний и хотелок (на ближайшее будущее и глобальных). Главная фишка, которую нужно соблюсти, — это количество. Желаний должно быть не меньше ста!

В начале списка обычно всплывают все те мечты, которые на поверхности, а вот чем дальше, тем сложнее. Мозг начинает активно искать, чего бы ещё придумать, и тут-то и обнаруживается самое интересное. Поэтому бронируем себе заранее 30–40 минут свободного времени, когда никто не будет отвлекать, садимся поудобнее и начинаем писать.

Привет снова! Итак продолжаем наши уроки по созданию блога. В данной статье буду говорить о такой важной теме, как правильно писать статьи на блог? Я не буду учить вас как нужно писать, вы и сами умеете это делать, я хочу показать вам на своем примере данной статьи, как правильно оформить статью, что должно быть в статье и т, смотрите на сайте вот, например.д.

Зачастую новички думают что, вот напишу классную статью, придумаю заголовок, может какую-то картинку вставлю, напишу описание там и все, опубликую, и чем больше будут статей у меня на блоге, может даже и не уникальные, но зато их будет много и поисковики все рано заметят мой блог, и куда ни будь да попаду.

Вот в том то и проблема, что куда ни будь можешь и попасть но куда и когда? Это вопрос ! Статьи нужно писать правильно, и на высоком уровне она должна быть, давайте рассмотрим как это сделать ? Я напишу вам несколько пунктов на что нужно уделять внимание! А так же кто не читал статью о внутренней SEO оптимизации, обязательно прочтите, это очень важно перед тем как вы будите начинать писать статьи.

uk

Поділитися в Facebook

Розповісти ВКонтакте

На Однокласники

Про те, що займатися треба тим, що подобається, а не тим, чим доведеться, знає навіть моя кішка Зіна (яка, до речі, щодня дотримується цього постулату, а саме: їсть, спить і знову їсть), докладніше тут ось, наприклад. Але, на відміну від котів, у людей, слава богу, набагато ширший спектр реалізації себе. Тому у багатьох виникає запитання: в якій справі себе проявити? До чого у мене лежить душа, стоять руки і звиваються табунами мурашки по шкірі? Як знайти справу своєї мрії? І саме своєю, а то, буває, і не розбереш, чи ти сама цього хочеш, то це суспільство і сучасні тренди нав'язують тобі черговий інтерес.

Список можна було б продовжувати і продовжувати. А адже голос соціуму свідчить: розпорошуватися недобре! Ну і як тут бути?

Потормошив Google за запитом «хочу знайти свою мрію», я отримала море інформації, тестів і технік. У цій статті зібрала п'ять кращих методів, які в свій час допомогли мені і, сподіваюся, допоможуть вам розібратися в темі свого призначення. Всі вони взаємодоповнюють один одного, тому буде набагато ефективніше, якщо ви пройдетеся і приділіть час кожному з них. Отже, поїхали.

Тут все до крайнощів просто: беремо блокнот і складаємо список своїх бажань і хотілок (на найближче майбутнє і глобальних). Головна фішка, яку потрібно виконати, — це кількість. Бажань повинно бути не менше ста!

В початку списку зазвичай спливають всі ті мрії, які на поверхні, а от чим далі, тим складніше. Мозок починає активно шукати, чого б ще придумати, і тут-то і виявляється найцікавіше. Тому бронюємо собі заздалегідь 30-40 хвилин вільного часу, коли ніхто не буде відволікати, сідаємо зручніше і починаємо писати.

Привіт знову! Отже продовжуємо наші уроки по створенню блогу. У даній статті буду говорити про таку важливу тему, як правильно писати статті на блозі? Я не буду вчити вас як потрібно писати, ви й самі вмієте це робити, я хочу вам показати на своєму прикладі даної статті, як правильно оформити статтю, що повинно бути в статті і т, дивіться на сайті ось, наприклад.д.

Часто новачки думають що, ось напишу класну статтю, придумаю заголовок, може якусь картинку вставлю, напишу опис там і все, опублікую, і чим більше будуть статей у мене на блозі, може навіть і не унікальні, але зате їх буде багато і пошуковики все рано помітять мій блог, і куди не будь так потраплю.

От в тому то і проблема, що куди не будь можеш потрапити але куди і коли? Це питання ! Статті треба писати правильно, і на високому рівні вона повинна бути, давайте розглянемо, як це зробити ? Я напишу вам кілька пунктів на що потрібно приділяти увагу! А так само хто не читав статтю про внутрішню SEO оптимізації, обов'язково прочитайте, це дуже важливо перед тим як ви будите починати писати статті.

видео вот, например | видеo вoт, нaпример

Андрей Кончаловский: "В искусстве сплошные жулики, вот, например, квадрат Малевича"

rss