Інвентаризація стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу

 1. ДЛЯ ПОЧАТКУ РОБІТ ПО ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ВИКИДУ ВАШОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОТРІБНО:

ПІДСТАВУ:

Відповідно до Федерального закону № 96-ФЗ «Про охорону атмосферного повітря».

Стаття 22. Інвентаризація викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря, шкідливих фізичних впливів на атмосферне повітря та їх джерел

ФЗ № 96-ФЗ «Про охорону атмосферного повітря» ФЗ № 96-ФЗ «Про охорону атмосферного повітря»

1. Юридичні особи, індивідуальні підприємці, які мають джерела викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря і шкідливих фізичних впливів на нього, проводять інвентаризацію викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря, шкідливих фізичних впливів на атмосферне повітря та їх джерел в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього середовища (пункт у редакції, введеної в дію з 1 січня 2005 року федеральним законом від 22 серпня 2004 року N 122-ФЗ; дополн ен з 1 серпня 2011 року Федеральним законом від 18 липня 2011 року N 242-ФЗ - див. попередню редакцію).

Закон N 122-ФЗ Закон N 122-ФЗ

Закон N 242-ФЗ Закон N 242-ФЗ

2. Джерела викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря, джерела шкідливих фізичних впливів на атмосферне повітря, переліки шкідливих (забруднюючих) речовин, переліки шкідливих фізичних впливів на атмосферне повітря, що підлягають державному обліку і нормуванню, для організацій, міських та інших поселень, суб'єктів Російської Федерації і Російської Федерації в цілому встановлюються на підставі даних про результати інвентаризації викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря, шкідливих физич ських впливів на атмосферне повітря та їх джерел в порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього середовища (пункт у редакції, введеної в дію з 1 січня 2005 року Федеральним законом від 22 серпня 2004 року N 122-ФЗ, - див. попередню редакцію).

Стаття 30. Обов'язки громадян і юридичних осіб, які мають стаціонарні та пересувні джерела викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря

1. Юридичні особи, які мають стаціонарні джерела викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря, зобов'язані:

 • забезпечувати проведення інвентаризації викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та розробку гранично допустимих викидів і гранично допустимих нормативів шкідливого фізичного впливу на атмосферне повітря;
 • погоджувати місця будівництва об'єктів господарської та іншої діяльності, що роблять шкідливий вплив на атмосферне повітря, з територіальними органами федерального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього середовища та територіальними органами інших федеральних органів виконавчої влади (абзац в редакції, введеної в дію з 1 січня 2005 року Федеральним законом від 22 серпня 2004 року N 122-ФЗ, - див. попередню редакцію);
 • впроваджувати маловідходні та безвідходні технології з метою зниження рівня забруднення атмосферного повітря;
 • планувати і здійснювати заходи з уловлювання, утилізації, знешкодження викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря, скорочення або виключення таких викидів;
 • здійснювати заходи щодо попередження та усунення аварійних викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря, а також з ліквідації наслідків його забруднення;
 • здійснювати облік викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел, проводити виробничий контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря;
 • дотримуватися правил експлуатації споруд, устаткування, призначених для очищення і контролю викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря;
 • забезпечувати дотримання режиму санітарно-захисних зон об'єктів господарської та іншої діяльності, що роблять шкідливий вплив на атмосферне повітря;
 • забезпечувати своєчасний вивіз забруднюючих атмосферне повітря відходів з відповідній території об'єкта господарської та іншої діяльності на спеціально відведені місця складування або захоронення таких відходів, а також на інші об'єкти господарської та іншої діяльності, що використовують такі відходи в якості сировини:
 • виконувати приписи посадових осіб федерального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього середовища та його територіальних органів, інших федеральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів про усунення порушень вимог законодавства Російської Федерації, законодавства суб'єктів Російської Федерації в області охорони навколишнього середовища (абзац в редакції, введеної в дію з 1 січня 2005 року Федеральним законом від 22 серпня 2004 року N 122-ФЗ, - див. попередню редакцію);
 • негайно передавати інформацію про аварійні викиди, що викликали забруднення атмосферного повітря, яке може загрожувати або загрожує життю і здоров'ю людей або завдало шкоди здоров'ю людей і (або) навколишнього середовища, в державні органи нагляду і контролю (абзац в редакції, введеної в дію з 11 січня 2009 року Федеральним законом від 30 грудня 2008 року N 309-ФЗ, - див. попередню редакцію);

Закон № 309-ФЗ Закон № 309-ФЗ

 • надавати в установленому порядку органам, що здійснюють державне управління в галузі охорони навколишнього середовища і нагляд за дотриманням законодавства Російської Федерації, своєчасну, повну і достовірну інформацію з питань охорони атмосферного повітря (абзац в редакції, введеної в дію з 1 січня 2005 року Федеральним законом від 22 серпня 2004 року N 122-ФЗ, - див. попередню редакцію);
 • додержуватися інших вимог охорони атмосферного повітря, встановлені федеральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього середовища та його територіальними органами, іншими федеральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами (абзац в редакції, введеної в дію з 1 січня 2005 року Федеральним законом від 22 серпня 2004 року N 122-ФЗ, - див. попередню редакцію).

2. Юридичні особи при виробництві та експлуатації транспортних та інших пересувних засобів і установок та громадяни при експлуатації транспортних та інших пересувних засобів і установок повинні забезпечувати для таких засобів і установок неперевищення встановлених технічних нормативів викидів.

Інвентаризація стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин необхідно проводити 1 раз в 5 років перед розробкою проекту гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (ПДВ).

Для проведення інвентаризації неорганізованих джерел викидів необхідний виїзд на промисловий майданчик інженера-еколога. Інвентаризація організованих викидів проводиться за участю акредитованої лабораторії.

ПОНЯТТЯ:

інвентаризація викидів - це процес систематизації відомостей про розподіл джерел забруднення, кількості і складі викидів.

Основною метою інвентаризації є облік джерел забруднення атмосфери (ІЗА), кількісна та якісна характеристика викидів забруднюючих речовин.

«Всі джерела, що відносяться до конкретної території підприємства, є стаціонарними джерелами викиду шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря.» ( «Методичний посібник з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» (НДІ «Атмосфера» СПб, 2005 р . - введено в дію Листом Ростехнагляду від 24.12.04 р № 14-01-333).

Лист Ростехнагляду - http://news-city.info/akty/legislation-94/tekst-ie-trud-law/index.htm

У довідковому посібнику «Захист атмосферного повітря від антропогенного забруднення. Основні поняття, терміни та визначення », СПб, 2003 р» дано вичерпні визначення:

Стаціонарним джерелом викиду шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря є будь-яке джерело з організованим або неорганізованим викидом шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря, дислокується або функціонує постійно або тимчасово в межах ділянки території, що підлягає інвентаризації.

Стаціонарні джерела викиду шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря поділяються на два типи:
- джерела з організованим викидом (організований джерело);
- джерела з неорганізованим викидом (неорганізований джерело);

Організованим викид - викид, який надходить в атмосферу через спеціальні інженерні споруди (газоходи, повітроводи, труби);

Неорганізований викид - викид, який надходить в атмосферу у вигляді ненаправленої потоків газу в результаті порушення герметичності роботи обладнання, відсутності або незадовільної роботи вентиляційних систем, місцевих відсмоктувачів в місцях завантаження / розвантаження або зберігання сировини, палива, напівпродуктів, продуктів і т.д.

Слід зазначити, що до неорганізованих джерел викиду також відносяться транспортні засоби, що експлуатуються на виробничій території, резервуарні парки, зливо-наливні залізно-і автодорожні естакади і термінали портів.

ДЛЯ ПОЧАТКУ РОБІТ ПО ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ВИКИДУ ВАШОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОТРІБНО:

 1. Адреса промислового майданчика, де потрібно провести інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин.
 2. ПІБ та контактні дані відповідальної особи на майданчику.

Де узгоджуються:

Проект інвентаризації джерел викиду необхідно погоджувати тільки з керівництвом інвентарізуемое підприємства.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВІДСУТНІСТЬ:

Відповідно до ФЕДЕРАЛЬНИМ ЗАКОНОМ № 96-ФЗ «ПРО ОХОРОНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ».

Стаття 31 Відповідальність за порушення законодавства Російської Федерації в області охорони атмосферного повітря

Особи, винні в порушенні законодавства Російської Федерації в області охорони атмосферного повітря, несуть кримінальну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

КОАП РФ ВІД 30.12.2001 №195-ФЗ, ГЛАВА 8: Стаття 8.5. Приховування або перекручення екологічної інформації

195_fz 195_fz.doc

Приховування, умисне перекручення або несвоєчасне повідомлення повної і достовірної інформації про стан навколишнього середовища і природних ресурсів, про джерела забруднення навколишнього середовища та природних ресурсів або іншого шкідливого впливу на навколишнє середовище і природні ресурси, про радіаційну обстановку, а також спотворення відомостей про стан земель, водних об'єктів та інших об'єктів навколишнього середовища особами, зобов'язаними повідомляти таку інформацію, -

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 309-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на посадових осіб - від однієї тисячі до двох тисяч рублів; на юридичних осіб - від десяти тисяч до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ)

116_fz 116_fz.doc

Стаття 8.21. Порушення правил охорони атмосферного повітря

1. Викид шкідливих речовин в атмосферне повітря або шкідливий фізичний вплив на нього без спеціального дозволу -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від чотирьох тисяч до п'яти тисяч рублів; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від чотирьох тисяч до п'яти тисяч рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби; на юридичних осіб - від сорока тисяч до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби.

(В ред. Федеральних законів від 09.05.2005 N 45-ФЗ, від 22.06.2007 116-ФЗ)

45_fz 45_fz.doc

2. Порушення умов спеціального дозволу на викид шкідливих речовин в атмосферне повітря або шкідливий фізичний вплив на нього - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч рублів; на посадових осіб - від трьох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на юридичних осіб - від тридцяти тисяч до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(В ред. Федерального закону від 22.06.2007 116-ФЗ)